ژل واژینال متروژیل® 0.75 % (مترونیدازول)

ژل واژینال متروژیل® 0.75 % (مترونیدازول)

 کاربرد: درمان باکتریال واژینوزیس، درمان تریکومونیاس

بسته بندی: جعبه محتوی تیوب 70 گرمی به همراه ده اپلیکاتور

قیمت مصرف کننده: 52،000 ریال

توزیع توسط شرکت های پخش: محیادارو، پوراپخش، پخش رازی، داروپخش

قیمت: ۱ ریال

محصولات مشابه