شیاف واژینال مترونیدازول- ناژو 500

شیاف واژینال مترونیدازول- ناژو 500

کاربرد: درمان باکتریال واژینوزیس، درمان تریکومونیاس

بسته بندی: جعبه محتوی 10 عدد شیاف واژینال به همراه یک اپلیکاتور

قیمت مصرف کننده: 89،000 ریال

توزیع توسط شرکت های پخش: فردوس، پخش رازی، پوراپخش، سلامت پخش هستی، داروگستر نخبگان

محصولات مشابه