کرم واژینال کلوژین ® 1% (کلوتریمازول)

کرم واژینال کلوژین ® 1% (کلوتریمازول)

کاربرد: درمان کاندیدیاز ولوو واژن

بسته بندی: جعبه محتوی تیوب 50 گرمی به همراه یک اپلیکاتور

قیمت مصرف کننده: 80،000 ریال

توزیع توسط شرکت های پخش: پوراپخش، پخش رازی، سلامت پخش هستی، محیادارو، داروگستر نخبگان

محصولات مشابه