کرم واژینال کلوژین ® 2% (کلوتریمازول)

کرم واژینال کلوژین ® 2% (کلوتریمازول)

کاربرد: درمان کاندیدیاز ولوو واژن

بسته بندی: جعبه محتوی تیوب 50 گرمی به همراه هفت اپلیکاتور

قیمت مصرف کننده: 105،000 ریال

توزیع توسط شرکت های پخش: محیادارو، فردوس، پوراپخش، ، سلامت پخش هستی، پخش رازی، داروگستر نخبگان

محصولات مشابه