کرم واژینال کلیندازول ® (کلیندامایسین 2% / کلوتریمازول 2%)

کرم واژینال کلیندازول ® (کلیندامایسین 2% / کلوتریمازول 2%)

 کاربرد:  درمان عفونت های میکس باکتریال و قارچی واژن

بسته بندی: جعبه محتوی تیوب 40 گرمی به همراه هفت اپلیکاتور

قیمت مصرف کننده: 100،000 ریال

توزیع توسط شرکت های پخش: فردوس، محیادارو، پخش رازی، پوراپخش، سلامت پخش هستی

محصولات مشابه