کرم واژینال کلیندامایسین - ناژو 2%

کرم واژینال کلیندامایسین - ناژو 2%

کاربرد: درمان باکتریال واژینوزیس، درمان تریکومونیاس

بسته بندی: جعبه محتوی تیوب 40 گرمی به همراه هفت اپلیکاتور

قیمت مصرف کننده: 84،000 ریال

توزیع توسط شرکت های پخش: فردوس، پخش رازی، محیادارو، داروگستر نخبگان، پوراپخش، سلامت پخش هستی، داروپخش 

محصولات مشابه