کرم واژینال تریپل سولفا - ناژو

کرم واژینال تریپل سولفا - ناژو

کاربرد: درمان باکتریال واژینوزیس، پیشگیری از عفونت باکتریال بعد از جراحی واژینال یا سرویکال

بسته بندی: تیوب 78 گرمی همراه با اپلیکاتور

قیمت مصرف کننده: 60،000 ریال

توزیع توسط شرکت های پخش: پخش رازی، سلامت پخش هستی، پورا پخش، محیا دارو

محصولات مشابه