محلول موضعی اریترومایسین-ناژو 4 %

محلول موضعی اریترومایسین-ناژو 4 %

کاربرد: درمان موضعی آکنه ولگاریس

بسته بندی: جعبه محتوی بطری 60 میلی لیتری به همراه یک پوآر

قیمت مصرف کننده: 176،100 ریال

توزیع توسط شرکت های پخش: داروپخش، پوراپخش، سلامت پخش هستی، طبیعت زنده، داروگستر نخبگان، محیادارو، رازی

محصولات مشابه