لوسیون موضعی کلوتریزون® (کلوتریمازول / بتامتازون)

لوسیون موضعی کلوتریزون® (کلوتریمازول / بتامتازون)

کاربرد: درمان عفونت های قارچی موضعیِ همراه با علائم التهاب

بسته بندی: بطری 30  میلی لیتری

قیمت مصرف کننده: 105،000 ریال

توزیع توسط شرکت های پخش: فردوس، پوراپخش، داروپخش، سلامت پخش هستی، طبیعت زنده، رازی 

محصولات مشابه