محلول موضعی اریترومایسین- ناژو 2 %

محلول موضعی اریترومایسین- ناژو 2 %

کاربرد: درمان موضعی آکنه ولگاریس

بسته بندی: جعبه محتوی بطری 60 میلی لیتری به همراه یک پوآر

قیمت مصرف کننده: 192،665 ریال

توزیع توسط شرکت های پخش: داروپخش، پوراپخش، سلامت پخش هستی، رازی، داروگستر نخبگان، طبیعت زنده، محیادارو   

محصولات مشابه