محلول موضعی ماینوکسیدیل- ناژو 5%

محلول موضعی ماینوکسیدیل- ناژو 5%

کاربرد: در درمان طاسی سر مردانه (آلوپسی آندروژنیک) در آقایان، درمان  آلوپسی آره آتا

بسته بندی: جعبه محتوی بطری 60 میلی لیتری به همراه یک قطره چکان

قیمت مصرف کننده: 370،000 ریال

توزیع توسط شرکت های پخش: پوراپخش، فردوس، رازی، سلامت پخش هستی، محیادارو، داروگستر نخبگان، داروپخش

محصولات مشابه