محلول موضعی کلیندامایسین- ناژو 1 %

محلول موضعی کلیندامایسین- ناژو 1 %

کاربرد: درمان موضعی آکنه

بسته بندی: جعبه محتوی بطری 60 میلی لیتری به همراه یک پوآر

قیمت مصرف کننده: 282،917 ریال

توزیع توسط شرکت های پخش: داروپخش، فردوس، سلامت پخش هستی، پوراپخش، رازی، طبیعت زنده، داروگستر نخبگان

محصولات مشابه