شیاف رکتال مزالازین- ناژو 500

شیاف رکتال مزالازین- ناژو 500

کاربرد: درمان پروکتیت اولسراتیو فعال

 بسته بندی: جعبه محتوی 10 عدد شیاف رکتال

قیمت مصرف کننده: 107،000 ریال

توزیع توسط شرکت های پخش: فردوس، پوراپخش، محیادارو، داروگستر نخبگان، سلامت پخش هستی، داروپخش

محصولات مشابه