کپسول لانسوپرازول - ناژو 30

کپسول لانسوپرازول - ناژو 30

کاربرد: کاهش اسید معده، درمان رفلاکس معده به مری، درمان زخم معده و یا دوازدهه، ...

بسته بندی: بطری محتوی 14 عدد کپسول

قیمت مصرف کننده: 70،000 ریال

توزیع توسط شرکت های پخش: سلامت پخش هستی، پخش رازی، داروپخش 

محصولات مشابه