کپسول امپرازول - ناژو 20

کپسول امپرازول - ناژو 20

کاربرد: کاهش اسید معده، درمان رفلاکس معده به مری، درمان زخم معده و یا دوازدهه، ...

بسته بندی: بطری محتوی 14 عدد کپسول

قیمت مصرف کننده: 50،400 ریال

توزیع توسط شرکت های پخش: محیا دارو، سلامت پخش هستی

محصولات مشابه