شیاف رکتال بیزاکودیل- ناژو 5

شیاف رکتال بیزاکودیل- ناژو 5

کاربرد: درمان کوتاه مدت یبوست، پاک سازی روده ها قبل از انجام اقدامات تشخیصی و جراحی ها

بسته بندی: جعبه حاوی 10 عدد شیاف رکتال

قیمت مصرف کننده: 70،000 ریال

توزیع توسط شرکت های پخش: محیا دارو، سلامت پخش هستی، پوراپخش، فردوس، پخش رازی 

محصولات مشابه