پماد رکتال آنتی هموروئید- ناژو

پماد رکتال آنتی هموروئید- ناژو

کاربرد: بهبود علائم هموروئید، شقاق و التهاب مقعد

بسته بندی: تیوب 15 گرمی

قیمت مصرف کننده: 75،000 ریال

توزیع توسط شرکت های پخش: محیادارو، فردوس، پوراپخش، پخش رازی، سلامت پخش هستی

محصولات مشابه