ژل موضعی دیکلوفناک ـ ناژو 1%

ژل موضعی دیکلوفناک ـ ناژو 1%

کاربرد: درمان دردهای ناشی از آرتریت روماتوئید، استئوآرتریت ،جراحی ها، کمردرد و نقرس

بسته بندی: تیوب 60 گرمی

قیمت مصرف کننده: 45،000 ریال

توزیع توسط شرکت های پخش: فردوس، پوراپخش، سلامت پخش هستی، پخش رازی، محیا دارو

محصولات مشابه