شیاف گلیسرین- ناژو 1

شیاف گلیسرین- ناژو 1

کاربرد:  درمان علامتی یبوست در شیرخوران 1 تا 11 ماه

بسته بندی: جعبه محتوی 10 عدد شیاف رکتال

قیمت مصرف کننده: 90,000 ریال

توزیع: توسط شرکت پخش فردوس

محصولات مشابه