شیاف استامینوفن- ناژو 125

شیاف استامینوفن- ناژو 125

کاربرد: درمان تب، دردهای خفیفِ کودکان

بسته بندی: جعبه محتوی 10 عدد شیاف

قیمت مصرف کننده: 75،000 ریال

توزیع توسط شرکت های پخش: فردوس، محیا دارو، سلامت پخش هستی، پوراپخش، پخش رازی، داروگستر نخبگان

محصولات مشابه