شیاف دیکلوفناک- ناژو 100

شیاف دیکلوفناک- ناژو 100

کاربرد: ضد درد، ضد التهاب؛ موثر در درمان علائم دیس منوره، کولیک کلیوی، آرتریت ها

بسته بندی: جعبه محتوی 10 عدد شیاف رکتال

قیمت مصرف کننده: 79،000 ریال

توزیع توسط شرکت های پخش: فردوس، محیا دارو، پوراپخش، پخش رازی، سلامت پخش هستی، داروگستر نخبگان

محصولات مشابه