شیاف دیکلوفناک- ناژو 50

شیاف دیکلوفناک- ناژو 50

کاربرد: ضد درد، ضد التهاب؛ موثر در درمان علائم دیس منوره، کولیک کلیوی، آرتریت ها

بسته بندی: جعبه محتوی 10 عدد شیاف رکتال

قیمت مصرف کننده: 60،000 ریال

توزیع توسط شرکت های پخش: فردوس، محیا دارو، پوراپخش، سلامت پخش هستی، پخش رازی، داروگستر نخبگان

محصولات مشابه