محلول موضعی ماینوکسیدیل- ناژو 5%

محلول موضعی ماینوکسیدیل- ناژو 5%

کاربرد: در درمان طاسی سر مردانه (آلوپسی آندروژنیک) در آقایان، درمان  آلوپسی آره آتا

بسته بندی: جعبه محتوی بطری 60 میلی لیتری به همراه یک قطره چکان و یک اسپری

قیمت مصرف کننده: 180،000 ریال

توزیع توسط شرکت های پخش: پوراپخش، پخش رازی، محیادارو، فردوس، سلامت پخش هستی، داروگستر نخبگان، داروپخش

محصولات مشابه