محلول موضعی کلوتریمازول-ناژو 1 %

محلول موضعی کلوتریمازول-ناژو 1 %

کاربرد: درمان موضعی كانديدياز جلدی، پتريازيس ورسيكالر، درماتوفيتوزيس

بسته بندی: جعبه محتوی بطری 20 میلی لیتری

قیمت مصرف کننده: 27،500 ریال

توزیع توسط شرکت های پخش: فردوس، پخش رازی، پوراپخش، سلامت پخش هستی، محیادارو

محصولات مشابه