لوسیون موضعی کلوتریزون® (کلوتریمازول / بتامتازون)

لوسیون موضعی کلوتریزون® (کلوتریمازول / بتامتازون)

کاربرد: درمان عفونت های قارچی موضعیِ همراه با علائم التهاب

بسته بندی: بطری 30  میلی لیتری

قیمت مصرف کننده: 27،600 ریال

توزیع توسط شرکت های پخش: فردوس، سلامت پخش هستی، پوراپخش، پخش رازی، داروپخش

محصولات مشابه