محلول موضعی اریترومایسین- ناژو 2 %

محلول موضعی اریترومایسین- ناژو 2 %

کاربرد: درمان موضعی آکنه ولگاریس

بسته بندی: جعبه محتوی بطری 60 میلی لیتری به همراه یک پوآر

قیمت مصرف کننده: 55،000 ریال

توزیع توسط شرکت های پخش: محیادارو، سلامت پخش هستی، پخش رازی، داروگستر نخبگان، پوراپخش، داروپخش

محصولات مشابه