محلول موضعی اریترومایسین-ناژو 4 %

محلول موضعی اریترومایسین-ناژو 4 %

کاربرد: درمان موضعی آکنه ولگاریس

بسته بندی: جعبه محتوی بطری 60 میلی لیتری به همراه یک پوآر

قیمت مصرف کننده: 80،000 ریال

توزیع توسط شرکت های پخش: محیادارو، سلامت پخش هستی، داروگستر نخبگان، پخش رازی، پوراپخش، داروپخش

محصولات مشابه