پماد رکتال آنتی هموروئید- ناژو

پماد رکتال آنتی هموروئید- ناژو

کاربرد: بهبود علائم هموروئید، شقاق و التهاب مقعد

بسته بندی: تیوب 15 گرمی

قیمت مصرف کننده: 213،000 ریال

توزیع توسط شرکت های پخش: فردوس، طبیعت زنده، سلامت پخش هستی، پوراپخش، محیادارو، داروپخش 

محصولات مشابه