شیاف دیکلوفناک- ناژو 100

شیاف دیکلوفناک- ناژو 100

کاربرد: ضد درد، ضد التهاب؛ موثر در درمان علائم دیس منوره، کولیک کلیوی، آرتریت ها

بسته بندی: جعبه محتوی 10 عدد شیاف رکتال

قیمت مصرف کننده: 256،500 ریال

توزیع توسط شرکت های پخش: فردوس، سلامت پخش هستی، طبیعت زنده، پوراپخش، رازی، محیا دارو

محصولات مشابه