ژل موضعی دیکلوفناک ـ ناژو 1%

ژل موضعی دیکلوفناک ـ ناژو 1%

کاربرد: درمان دردهای ناشی از آرتریت روماتوئید، استئوآرتریت ،جراحی ها، کمردرد و نقرس

بسته بندی: تیوب 60 گرمی

قیمت مصرف کننده: 217،200 ریال

توزیع توسط شرکت های پخش: فردوس، رازی، سلامت پخش هستی، طبیعت زنده، پوراپخش، محیا دارو

محصولات مشابه