شیاف رکتال آنتی هموروئید-ناژو

شیاف رکتال آنتی هموروئید-ناژو

کاربرد: بهبود علائم هموروئید، شقاق و التهاب مقعد

بسته بندی: جعبه محتوی 10عدد شیاف رکتال

قیمت مصرف کننده: 328،000 ریال

توزیع توسط شرکت های پخش: فردوس، سلامت پخش هستی، طبیعت زنده، پوراپخش

محصولات مشابه