قرص گلی بن کلامید - ناژو 5

قرص گلی بن کلامید - ناژو 5

کاربرد: کنترل سطح گلوکز خون در دیابت غیر وابسته به انسولین

بسته بندی: جعبه محتوی 100 عدد قرص در 10 بليستر

قیمت مصرف کننده: ناموجود

توزیع توسط شرکت های پخش: سلامت پخش هستی، پوراپخش، داروپخش، رازی 

محصولات مشابه