شیاف رکتال بیزاکودیل- ناژو 10

شیاف رکتال بیزاکودیل- ناژو 10

کاربرد: درمان کوتاه مدت یبوست، پاک سازی روده ها قبل از انجام اقدامات تشخیصی و جراحی ها

بسته بندی: جعبه حاوی 10 عدد شیاف رکتال

قیمت مصرف کننده: 257،000 ریال

توزیع توسط شرکت های پخش: فردوس، محیا دارو، سلامت پخش هستی، داروگستر نخبگان، پوراپخش  

محصولات مشابه