کپسول امپرازول - ناژو 20

کپسول امپرازول - ناژو 20

کاربرد: کاهش اسید معده، درمان رفلاکس معده به مری، درمان زخم معده و یا دوازدهه، ...

بسته بندی: بطری محتوی 14 عدد کپسول

قیمت مصرف کننده: 70،000  ریال

توزیع توسط شرکت های پخش: طبیعت زنده، سلامت پخش هستی، محیا دارو

محصولات مشابه