قرص رابپرازول - ناژو 20

قرص رابپرازول - ناژو 20

کاربرد: کاهش اسید معده، درمان رفلاکس معده به مری، درمان زخم معده و یا دوازدهه، ...

بسته بندی: جعبه محتوی 28 عدد قرص با پوشش روده ای

قیمت مصرف کننده: ناموجود

توزیع توسط شرکت های پخش: محیا دارو، سلامت پخش هستی، پوراپخش، طبیعت زنده

محصولات مشابه