شامپو پیریتیون زینک- ناژو 2%

شامپو پیریتیون زینک- ناژو 2%

کاربرد: درمان موضعی درماتیت سبورئیک سر و بدن(شوره سر)، پتريازيس ورسيكالر

بسته بندی: جعبه محتوی بطری 140 میلی لیتری

قیمت مصرف کننده: ناموجود

توزیع توسط شرکت های پخش: فردوس، محیادارو، سلامت پخش هستی، پوراپخش، داروگستر نخبگان، داروپخش

محصولات مشابه