شامپو سلنیوم سولفاید- ناژو 2.5 %

شامپو سلنیوم سولفاید- ناژو 2.5 %

کاربرد: درمان موضعی درماتیت سبورئیک سر و بدن(شوره سر)، پتريازيس ورسيكالر

بسته بندی: جعبه محتوی بطری 150 میلی لیتری

قیمت مصرف کننده:  350،000 ریال

توزیع توسط شرکت های پخش: داروپخش، فردوس، سلامت پخش هستی، رازی، پوراپخش، طبیعت زنده، داروگستر نخبگان، محیادارو

محصولات مشابه