شامپو سلنیوم سولفاید- ناژو 1%

شامپو سلنیوم سولفاید- ناژو 1%

کاربرد: درمان موضعی درماتیت سبورئیک سر و بدن (شوره سر)، پتريازيس ورسيكالر

بسته بندی: جعبه محتوی بطری 150 میلی لیتری

قیمت مصرف کننده: 300،000 ریال  

توزیع توسط شرکت های پخش: فردوس، داروپخش، سلامت پخش هستی، رازی، محیادارو، پوراپخش، طبیعت زنده، داروگستر نخبگان

محصولات مشابه