شامپو پرمترین- ناژو 1%

شامپو پرمترین- ناژو 1%

کاربرد: درمان شپش سر

بسته بندی: جعبه محتوی بطری 60 میلی لیتری شامپو همراه با شانه ی مخصوص

توزیع توسط شرکت های پخش: داروپخش، سلامت پخش هستی، داروگستر نخبگان، فردوس، طبیعت زنده  

محصولات مشابه