عرضه کرم موضعی کورتی مولد®

شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰ اخبار

کرم موضعی کورتی مولد® تولید و به بازار دارویی کشور عرضه گردید.

کاربرد: عفونت های قارچی پوست همراه با التهاب، سوختگی ناحیه ی پوشک

ترکیبات: کلوتریمازول 1 درصد / هیدروکورتیزون 1 درصد

بسته بندی: تیوب 30 گرمی

قیمت مصرف کننده: 252،200  ریال

توزیع: شرکت های پخش فردوس، داروپخش، رازی و سلامت پخش هستی