عرضه قرص متوکاربامول- ناژو 500

چهارشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۹ اخبار

قرص متوکاربامول- ناژو 500 تولید و به بازار دارویی کشور عرضه گردید.

 

کاربرد: شل کننده ی عضلات مخطط

بسته بندی: جعبه محتوی 100 عدد قرص

قیمت مصرف کننده: 250،000 ریال

توزیع: شرکت پخش طبیعت زنده