شامپو کتوکونازول- ناژو 2%

شامپو کتوکونازول- ناژو 2%

کاربرد: درمان موضعی درماتیت سبورئیک سر و بدن(شوره سر)، پتريازيس ورسيكالر

بسته بندی: جعبه محتوی بطری 100 میلی لیتری

قیمت مصرف کننده: 100،000 ریال

توزیع توسط شرکت های پخش: فردوس، پوراپخش، سلامت پخش هستی، داروگستر نخبگان، داروپخش

محصولات مشابه