شامپو سلنیوم سولفاید- ناژو 2.5 %

شامپو سلنیوم سولفاید- ناژو 2.5 %

کاربرد: درمان موضعی درماتیت سبورئیک سر و بدن(شوره سر)، پتريازيس ورسيكالر

بسته بندی: جعبه محتوی بطری 150 میلی لیتری

قیمت مصرف کننده:  115،000 ریال

توزیع توسط شرکت های پخش: محیادارو، فردوس، پوراپخش، داروگستر نخبگان، سلامت پخش هستی، پخش رازی، داروپخش 

محصولات مشابه