پرسشنامه نظرسنجی و شرکت در قرعه کشی

پرسشنامه نظرسنجی و شرکت در قرعه کشی

7- کدام یک از محصولات مَس را استفاده نموده اید، رضایتمندی خویش را از محصول بصورت عدد 0 تا 100 در مقابل محصول قید بفرمایید:

8- محصولات بهداشتی خود را از کدامیک از مراکز زیر تهیه می کنید؟

9- محصولات آرایشی خود را از کدامیک از مراکز زیر تهیه می کنید؟

10- کیفیت بسته بندی شامپوهای مَس را چگونه ارزیابی می کنید؟

11- کیفیت بسته بندی کرم های مَس را چگونه ارزیابی می کنید؟

12- در انتخاب محصولات آرایشی و بهداشتی با کیفیت کدام مورد در انتخاب شما موثرتر است؟

13- در صورت عدم رضایت از یکی از محصولات مَس نام محصول را بنویسید:

14- میزان تاثیر روش های تبلیغاتی زیر در ایجاد نگرش شما نسبت به یک محصول را با ذکر عدد بیان کنید. (عدد صفر کمترین تاثیر و عدد 100 بیشترین تاثیر را دارد)

15- از چه طریق با محصولات مَس آشنا شده اید؟

16- آیا استفاده از محصولات مَس را به دیگران توصیه می کنید؟

17- آیا تمایل دارید در نظرسنجی انتخاب محصول جدید شرکت کنید؟

18- اگر از برندگان قرعه کشی سایت بودید، تمایل دارید از خطوط تولیدی شرکت بازدید کنید؟

محصولات مَس در فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه و اتکا در سراسر کشور عرضه می‌گردند.

آیا میدانید می توان محصولات مَس را از طریق فروشگاه اینترنتی ایران ناژو در سایت شرکت با تخفیف خریداری نمود!!