قرص متوکاربامول- ناژو 500

قرص متوکاربامول- ناژو 500

کاربرد: شل کننده ی عضلات اسکلتی

بسته بندی: جعبه محتوی 100 عدد قرص

قیمت مصرف کننده: 1,200,000 ریال

توزیع: شرکت پخش طبیعت زنده

محصولات مشابه