پماد موضعی ناژو- بت ® (کلسی پوتریول / بتامتازون)

پماد موضعی ناژو- بت ® (کلسی پوتریول / بتامتازون)

کاربرد: درمان پلاک پسوریازیس

ترکیبات: کلسی پوتریول 0.005 % / بتامتازون 0.05 %

بسته بندی: تیوب 30 گرمی

قیمت مصرف کننده: 1,751,500  ریال

توزیع توسط شرکت های پخش: طبیعت زنده و محیا دارو

محصولات مشابه