احمد نیلفروشان

تاريخ تولد: 1340/12/23

محل تولد: تهران

مدرك تحصيلي: کارشناس کامپیوتر و ریاضی

موقعيت شغلي: مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت جوهر ایران

سوابق شغلي: عضو هیات مدیره شرکت ایران ناژو