قرص ناژوکلد® (سرماخوردگی)

قرص ناژوکلد® (سرماخوردگی)

حاوی 500 میلی گرم استامینوفن، 25 میلی گرم دیفن هیدرامین هیدروکلراید و 5 میلی گرم فنیل افرین هیدروکلراید

کاربرد: تسکین علائم عمومی ناشی از سرماخوردگی، سینوزیت و رینیت

بسته بندی: جعبه محتوی 30 عدد قرص در 3 بليستر

قیمت مصرف کننده: 54،000 ریال

توزیع توسط شرکت های پخش: سلامت پخش هستی، فردوس، پوراپخش، پخش رازی، داروگستر نخبگان، داروپخش 

محصولات مشابه