کپسول مفنامیک اسید- ناژو 250

کپسول مفنامیک اسید- ناژو 250

کاربرد: ضد درد و ضد التهاب، درمان دردهای قاعدگی

بسته بندی: جعبه محتوی 100 عدد کپسول

قیمت مصرف کننده: 120،000 ریال

توزیع توسط شرکت های پخش: سلامت پخش هستی، پوراپخش، داروگستر نخبگان، محیا دارو، فردوس

محصولات مشابه