لوسیون موضعی کتوکونازول- ناژو 2 %

لوسیون موضعی کتوکونازول- ناژو 2 %

کاربرد: درمان عفونت های قارچی موضعی

بسته بندی: بطری 30 میلی­ لیتری

قیمت مصرف کننده: 26،000 ریال

توزیع توسط شرکت های پخش: سلامت پخش هستی، پوراپخش، محیادارو، فردوس 

محصولات مشابه